Digital Distribution

Selvom det fysiske medie fortsat er i kraftig vækst, er det stadig hos de online streaming tjenester du rammer det største publikum. Gennem vores samarbejdspartner distribuerer vi din musik til alle de største og vigtigste Outlets, såsom Spotify, iTunes, Apple Music, Tidal, Amazon og Youtube, for at nævne de mest væsentlige.

Selvom mange stadig mener at deres musik kun egner sig til udgivelse på LP eller CD, kan der alligevel være mange fordele ved at have sine kompositioner tilgængeligt online. Man bliver f.eks. foreslået til lyttere, der hører andre bands inden for samme genre. Og mange bruger de online streamingtjenester til at tjekke et bestemt album ud før de køber det på CD eller LP. Derfor er det en god ide at have sin musik tilgængelig som streaming.

Fil Format: 16-bit/44.1k WAV filer