Produkter

.

Grafisk Design

På MusicCode kan vi erbjuda hjälp med ditt artwork. Vi kan engagera oss från början i det konstnärliga / kreativa arbetet, eller helt enkelt hjälpa till med installationen av dina färdiga konstverk för att passa det slutliga formatet.

NCB

NCB
Om en produktion innehåller skyddat material (musik / texter) är det din skyldighet att få tillstånd från Nordisk Copyright Bureau (NCB).

Pliktleverans
När du handlar med MusicCode Danmark är du ansvarig för Pliktleverans. Den svenska Pliktleveransen utgör grunden för fullständig insamling och bevarande av den del av kulturarvet som inkluderar publicerat material, inklusive internetmaterial och radio och TV.

Läs mer på www.som.se.